Siirry pääsisältöön

Opetusta läpi vuosikymmenien

Unikan opettajat ja ohjaajat kertovat millainen Unikan matka on ollut ja miten opetus on muuttunut 20 vuoden aikana. Miten hiusalan opettaminen ja ohjaaminen toimii ja mitä hiusalasta haaveilevan kannattaa huomioida unelma-alaa etsiessä.

Vastuuopettaja Siru Reunanen

Kuka olet, kerro vähän itsestäsi.
Siru Reunanen, parturi-kampaaja, estenomi, ekokampaaja ja opettaja. Olen ollut alalla lähes 20 vuotta.

Toimit tällä hetkellä Unikassa vastuuopettajana, kertoisitko miten olet päätynyt Unikaan mukaan?
Olen työskennellyt Unikassa ohjaajana ennen Q Hairilla työskentelyä. 
Opettajana ja ohjaajana toimiminen on ollut kiinnostava lisä asikastyön lisäksi ja päädyin suorittamaan ammattiopettajan pätevyyden viimein 2019. Kampaamokouluun tarvittiin tietenkin opettaja, joten sen jälkeen olen ollut mukana myös opetustyön suunnittelussa.

Miten mielestäsi myös hiusala on kehittynyt vuosien saatossa? Ja millaisia muutoksia toivoisit ehkä tulevaisuuteen?
Hiusala on kehittynyt teknisemmäksi vuosien saatossa. Tekniikat ja työvaiheet ovat monivaiheisempia ja kuluttajat ovat vaativampia. Toivoisin, että käsityöammatissa ammattilaisen tietotaitoa arvostettaisiin enemmän ja itse ammattilaiset oppisivat arvostamaan omaa osaamistaan. Jo opiskeluaikoina on tärkeää alkaa muodostamaan arvostusta ammattiaan kohtaan ja tuntemaan ammattiylpeyttä omaa työtään kohtaan. Näin tulevaisuudessa ammattiylpeys upealla alalla kasvaa.

Millaisia ohjeita haluaisit antaa hiusalalla työskentelystä haaveileville – koulujen yhteishaku lähestyy?
Hiusala on monipuolinen ala, jossa asiakaspalvelun ja sosiaalisten taitojen tärkeys korostuu. Työllistyminen tapahtuu pääasiassa elinkeinonharjoittajana, joten hiusalalla työskentelevien täytyy ymmärtää myös yrityksen pyörittämisestä ja markkinoinnista.


Opettaja Tiina Helle

Kuka olet, kerro vähän itsestäsi.
Tiina Helle, toimin opetustyön ohella Q Hairilla Senior Stylistinä The Q Hair Lounge -salongissa.

Olet toiminut pitkään Unikassa opettajana , kertoisitko miten olet päätynyt Unikaan mukaan ja vähän vuosistasi Unikassa?
Unikassa (silloisessa Helsingin työssäoppimiskeskuksessa) olen aloittanut työharjoittelussa 2005, suoritin kaikki työharjoittelut ja olin kiireapulaisena lauantaisin valmistumiseen saakka eli n. 2 vuoden ajan. Valmistuin parturi-kampaajaksi 2007, josta jäin suoraan Unikaan töihin. Työharjoittelijoiden ohjaajan apulaisena toimin ajoittain, kunnes vuonna 2008 perustettiin oma koulu, Unika, jonka mukana olen kulkenut tähän päivään saakka. Noin puolet kuukaudesta olen koulun puolella ohjaamassa ja toisen puolen teen asiakkaita The Q Hair Loungessa. Vuodesta 2020 olen myös ollut mukana opiskelijoiden teoria opetuksessa.

Miten näet, kun katsot historiaa taaksepäin, miten opetus on muuttunut ajan saatossa?
Muutoksena huomaa ehkä eniten sen (meidän opetuksessa), että opetukseen mukaan on tullut myös muuttuvien trendien myötä uusia tekniikoita esimerkiksi raidoituksiin. Opetus on tällä hetkellä hyvin työelämää mukaileva, perusoppien lisäksi myös sen hetkiset trendit näkyy vahvasti mukana niin leikkauksissa, väreissä kuin rakennekäsittelyissäkin.

Miten mielestäsi myös hiusala on kehittynyt vuosien saatossa? Ja millaisia muutoksia toivoisit ehkä tulevaisuuteen?
Työskentelyn tueksi on tullut valtavasti uusia palveluita, tuotteita ja sarjoja, ajanhermolla pysyminen myös tuotetuntemuksen osalta on tärkeää.

Millaisia ohjeita haluaisit antaa hiusalalla työskentelystä haaveileville – koulujen yhteishaku lähestyy?
Trendeistä, kauneudesta, muodoista ja käsillä tekemisellä kiinnostuneille mahtava koulu. Vain taivas on rajana. Opiskeluun myös tietysti tarvitaan itsenäistä opiskelua ja siihen sitoutumista sekä kärsivällisyyttä.


Opettaja Santeri Mäntynen

Kuka olet, kerro vähän itsestäsi.
Olen Santeri ja työskentelen Stylistinä Q Hair albertinkadulla. Sen lisäksi ohjaan ja opetan kampaamokoulu unikalla säännöllisesti. Työssäni erityisiä vahvuuksiani ovat asiakaspalvelutaidot, ongelmanratkaisukyky sekä värjäystyöt.  

Olet toiminut pitkään Unikassa ohjaajana, kertoisitko miten olet päätynyt Unikaan mukaan ja vähän vuosistasi Unikassa?
Olen ollut kiinnostunut opettamista jo omista kouluajoistani lähtien. Kaipasin myös vaihtelua täyspäiväiseen liiketyöhöni yrittäjänä ja koin, että minulla saattaisi olla annettavaa opettamisen parissa. Noin 3 vuotta sitten keskustelin aiheesta koulun vastuuopettajan Siru Reunasen kanssa ja ilmaisin kiinnostukseni ohjaamiseen. Urani ohjaajana Unikassa sai alkunsa sitä kautta. Aloitin Unikassa ensin ohjaajana ja viimeiset kaksi vuotta olen ollut vastuussa myös uusien opiskelijoiden opettamisesta. Opettaminen on toisinaan vaativaa, sillä on hallittava isoja kokonaisuuksia sekä on oltava kartalla usean opiskelijan töistä saman aikaisesti. Päivän aikana saavutetut onnistumiset sekä oppilaiden kehitys ovat kuitenkin palkitsevia. Erityisesti koen onnistuneemme silloin, kun oppilas oivaltaa jonkin asian ja näen kuinka se auttaa opiskelijaa eteenpäin. 

Miten näet, kun katsot historiaa taaksepäin, miten opetus on muuttunut ajan saatossa? Millaista opetus on tällä hetkellä?
Opetuksesta on tullut enemmän käytännönläheisempää, joka mahdollistaa paremmin yksilöllisemmän opetuksen eri oppimistyyleille. Eri taitotasoille on räätälöitävissä erilaisia harjoitteita aikataulun ja työn haastavuudet huomioiden. Opettamisessa pidän tärkeänä, että perusasiat ovat hallussa. Olen pitänyt tiukasti kiinni siitä, että ennen perusasioiden osaamista ei aleta liiaksi soveltamaan. Ensin tekninen pohja ja sen jälkeen siihen yhdistettynä luovuutta oman persoonan mukaan on mielestäni toimivin yhdistelmä. 

Miten mielestäsi myös hiusala on kehittynyt vuosien saatossa? Ja millaisia muutoksia toivoisit ehkä tulevaisuuteen?
Ala kehittyy kokoajan. Yksi konkreettinen muutos viimevuosina, verrattuna omiin kouluaikoihini, on esimerkiksi ollut värjäyksiin tulleet lukuisat uudet erilaiset tekniikat. Sosiaalisen median käyttö on yleistynyt paljon inspiraation sekä asiakashankinnan/markkinoinnin näkökulmasta. Asiakkaat tulevat kokoajan tietoisemmiksi erilaisista tekniikoista sekä niiden toteutuksesta. Tämä edellyttää myös ammattilaisilta ajan hermoilla pysymistä paljon enemmän kuin ehkä aiemmin. Itse toivoisin, että vaikka ala kehittyy ja tekniikoita tulee kokoajan lisää muistettaisiin pitää kuitenkin perusasioiden taitotaso korkealla.

Millaisia ohjeita haluaisit antaa hiusalalla työskentelystä haaveileville – koulujen yhteishaku lähestyy?
Avoin mieli,  ihmissuhdetaidot, ongelmanratkaisukyky, kolmiulotteinen hahmotuskyky sekä käsillä tekeminen ovat jonkinasteisia edellytyksiä ammattiin hakeutuville. Kaikessa ei tarvitse olla luonnonlahjakkuus, mutta avoimuudella ja päämäärätietoisella harjoittelulla heikotkin osa-alueet on mahdollista saada hiottua kuntoon.

Hiusalalla työskentely ei ole helppo ammatti. Alalla esimerkiksi Fyysinen  kuormitus on läsnä. Siksi neuvon kaikkia panostamaan jo heti alussa myös työn ulkopuoliseen elämään. Harrastuksiin, jotka palauttavat mieltä ja kehoa 🙂 näin ollen jaksat olla työssäsi luova sekä läsnä.